top of page

לקוחות מספרים

איתי, מנהל תחום בחברת תקשורת.

הכרתי את מיכל כעובד בכיר בצוות של כ 8 עובדים. הגדרת התפקיד שלי כעובד בכיר היתה שונה מהגדרת התפקיד של שאר חברי הצוות אך אינה היתה ממוסדת וברורה – מצב אשר ייצר מתחים רבים בעבודתי מול מנהלים בארגון, מול עובדים אחרים בצוות, ובעיקר ביני לבין עצמי.

 

על ידי עבודה עם מיכל הצלחתי להגדיר באופן ברור יותר את מטרותי ולקשר בין מטרות אישיות אלו למטרות הצוות והארגון. הצלחתי למפות את חוזקותי וחולשותי ולמקד את מאמצי לכדי למידה אפקטיבית וחתירה להשגת מטרותי. דרך שיפור מיומנויות תקשורת וניהול קונפליקטים עיצבתי את מערכות היחסים עם העובדים בצוות והמנהלים בארגון תוך שמיצבתי את מקומי כמנהיג – אז עוד בלתי פורמאלי.

 

התהליך שעברתי הוכיח את עצמו לאורך זמן ברמה האישית והארגונית. ברמה האישית השגתי את מטרותי וקודמתי לתפקיד ניהולי פורמאלי תוך מזעור המתחים אשר אפיינו את חיי הארגוניים. ברמה הארגונית – עבודת הצוות השתפרה כמו גם עמידת הצוות במטרות וביעדים הארגוניים שהוצבו לו וגם עבודתי אל מול ממשקים שונים בארגון נעשתה פשוטה ויעילה יותר.

 

העבודה עם מיכל היתה מאד עניינית ומקצועית. הניסיון שמיכל מביאה איתה עזר לי לפתוח את העיניים ולראות תמונה רחבה יותר. למרות שאיננו בקשרי עבודה כבר כמה שנים, עדיין אני משתמש בכלים שרכשתי ממנה.

ממליץ בחום לעבוד עם מיכל על מנת לבצע שינוי אמיתי לאורך זמן .

bottom of page