top of page

Work is Social

כשאתם מסתכלים על האנימציה של היידר וסימל (1944) מה אתם רואים?

התשובה הפשוטה – צורות שזזות לכל מיני כיוונים. נכון? אז זהו שלא!


אנשים אשר צופים באנימציה הפשוטה הזו רואים מערכות יחסים! המוח שלנו פועל אוטומטית לתת משמעות חברתית לתנועת הצורות על המסך. אנחנו רואים אינטראקציות בין יישויות ומטעינים את הצורות ברגשות. והרי מי מאיתנו לא יודע שלצורות אין רגשות...


אז למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו חיה חברתית, והמוח שלנו רגיש ומוכוון לפירוש הסביבה החברתית בה אנו נמצאים ופועלים. עכשיו חישבו – אם צורות גרמו לנו לחוויה חברתית, אז מה קורה איתנו בעבודה? גם בעבודה אנחנו רגישים לסממנים חברתיים ומפרשים את ההתנהלות החברתית סביבנו בצורה מתמדת. יש כאלו שמעוררים את אמוננו ויש כאלו שאנחנו פשוט לא סומכים עליהם, יש כאלו שמעצבנים אותנו, יש שמעוררים בנו השראה... אנחנו לא יכולים להתעלם מההשפעה שיש לאחרים עלינו, כי זה חלק מהותי מהתפקוד המקצועי שלנו. המשמעות שאנו נותנים לסביבה החברתית מנחה את מערכות היחסים שאנו בונים עם אחרים בסביבתנו – עם מי אנחנו מתייעצים? ממי מקבלים תמיכה? למי אנחנו מעבירים וממי אנחנו מקבלים ידע ומידע? על מי אנחנו משפיעים? מערכות יחסים אלו מהותיות לתפקוד המקצועי שלנו והאפשרויות שלנו לפיתוח, קידום, השפעה, מעורבות ועוד.


נכון, בעולם רציונלי ומעשי אחנו אמורים להיות 'מקצוענים' ולא לתת למערכות היחסים שלנו עם אחרים להשפיע על עבודתנו. אבל אנחנו גם לא אמורים לחשוב שצורות מקיימות אינטרקאציות טעונות רגשית עם צורות אחרות ...


איך מערכות יחסים משפיעות עלינו בעבודה? למה חשוב להבין את המיצוב שלי ברשת הארגונית? איך ניתן להתמודד עם דילמות ניהוליות באמצעות חשיבה רשתית? מזמינה אתכם לצלול עוד בבלוג ובאתר או פשוט ליצור עימי קשר.


מיכל


מיכל גרדשטיין, פסיכולוגית ארגונית

www.MichalOP.com

Michal.Gradshtein@gmail.com


Featured Posts
Recent Posts