top of page

רוצים לעשות שינוי ארגוני? כדאי שתקראו את המחקר הזה

חוקרים מהמכון הפוליטכני ברנסלר מצאו כי עמדתם של בודדים יכולה להדביק רשת שלמה אם ישנם 10% ברשת שדעתם סגורה ומוחלטת.

מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? כאשר אנו רוצים לערוך שינוי בעמדות ודעות, עלינו ל"הדביק" 10% מהרשת ברעיון החדש שאנו מציעים. לפי המחקר פחות מ 10% של משוכנעים מחוייבים יובילו להתממוססות הרעיון, אך 10% יובילו להתפשטות הרעיון החדש ברשת כאש מדבקת. בנוסף, החוקרים בדקו מבנים שונים של רשתות – ממורכזות ומבוזרות – ומיקמו את משוכנעים מחוייבים במיקומים שונים בתוך רשתות אלו. מסקנתם היתה כי נקודת המפנה של 10% עקבית ונכונה עבור מגוון הרשתות.

קצת על איך נעשה המחקר:

צוות המחקר היה מורכב ממומחים בתחומים שונים (סוציולוגיה, מדעי המחשב, פיזיקה והנדסה) אשר פיתחו מודלים ממוחשבים של רשתות חברתיות שונות ופיזרו ברשתות האלו משוכנעים מחוייבים. משוכנעים אלו "ערכו אינטראקציות" עם אוחזי העמדה הרווחת.

  • אם המקשיב החזיק באותה העמדה כמו הדובר – עמדותיו של המקשיב התחזקו.

  • אם המקשיב אחז בעמדה מנוגדת לדובר הוא הקשיב, לקח לתשומת ליבו, ועבר לדבר עם מישהו אחר.

  • אם הדובר החדש גם אחז בעמדה החדשה – המקשיב השתכנע.

אינטראקציות שכאלו התרחשו במקומות שונים ברשת והחוקרים הראו כי ככל שהמשוכנעים המחוייבים שיכנעו עוד ועוד אנשים האפקט התעצם. מי שפקפק בהתחלה ושוכנע תרם להדבקתם של אחרים ברשת ובהתפשטות השינוי. יחד עם זאת, פחות מ10% של משוכנעים מחוייבים יצרו אפקט מקומי בלבד. כאשר 10% מהרשת היו משוכנעים מחוייבים האפקט היה נרחב והשינוי התפשט בכלל הרשת.

למרות החשיבות הרבה של הממצאים חשוב לשים לב להנחות היסוד שהנחו את החוקרים בבניית המודלים. הנחות יסוד אלו נותנות קונטקסט לממצאים והן:

  1. אנשים לא רוצים לשאת בעמדה לא פופולארית, ולרוב חותרים לקונצנזוס.

  2. אנשים ברשת פתוחים לשינוי ויש הקשבה גם אם חושבים אחרת.

  3. יש רק שתי עמדות סותרות.

שורה תחתונה: מסקנות מהמחקר עבור שינוי ארגוני:

שינויים ארגוניים דורשים הבנה של הרשת החברתית הפועלת בארגון. שינויים מחלחלים ברשת דרך אינטראקציות בינאישיות, ולא דרך תקשורים פורמאליים. כדי ששינוי יצליח יש צורך באנשים מחוייבים אשר מאמינים בו בלב שלם.

אם אתם מעוניינים ללמוד עוד על הרשתות החברתיות בארגונכם וכיצד למנף אותן בתהליכים ארגוניים שונים אנא צרו קשר.

מיכל

מיכל גרדשטיין, פסיכולוגית ארגונית

www.MichalOP.com

Michal.Gradshtein@gmail.com

[המאמר המקורי: http://www.cs.rpi.edu/~szymansk/papers/pre.11.pdf]


Featured Posts
Recent Posts